Styret i barnehagen 2020-2021

Barnehagen er en privat andelsbarnehage og har eget eierstyret . Det er foreldrene som eier, driver og drifter barnehagen. Alle som begynner i barnehagen må kjøpe en andel.

Eierstyret velges av årsmøte. Representantene sitter for to og to år om gangen.

Nytt styre etter årsmøte i april 2020. Styremedlemmene sitter fra årsmøte og frem til mai året etter. Det nye styret består av:

  • Hans Skaare -styreleder - tlf: 95 12 74 22  (Hvitveisen og Blåklokka)
  • Anders Larsen - styremedlem - tlf: 91385942 (Blåklokka)
  • Camilla Eggen - styremedlem - tlf: 98 13 37 77 (Blåklokka)
  • Sturla Braten - styremedlem - tlf: 90 08 16 67 (Rødkløver)
  • Alexsander Venåashagen - styremedlem - tlf: 941 79577 (Rødkløver)

Styret har styremøte ca. 1 gang i måneden. Ta kontakt hvis dere har saker dere ønsker å fremme. 

Styrets arbeidsskjema,pbl

årshjul 2016-2017

 Utdrag fra styremøte 18.02.2019

Informasjon fra styret_

Styremøte 29.04.2019

Styremøte 03.06.2019

Styremøte 19.08.2019

Styremøte 23.09.2019

Styremøte 02.12.2019

Protokoll årsmøte 2020