Cos i barnehagen

Circle of Security - eller Trygghetssirkelen - er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Vi har tro på at bruk av denne modellen i barnehage hverdagen fremmer barns psykiske helse. Tilknytningsmodellen er blitt en av grunnpilarene i vår pedagogiske praksis.

Vår visjon er at alle ansatte i barnehagen skal ha opplæring i grunnprinsippene i trygghetssirkelen. Målet med opplæringen i Cos er å gi alle den nødvendige grunnforståelsen og inspirasjonen til å forstå barnet innenfra, dvs aktivt forstå deres mentale perspektiv. Dette er et viktig utgangspunkt for den empatiske og utviklingsstøttende dialogen med barnet.