Barnehagen vår

Trulserudenga barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Barnehagen holder til på Trulserudfeltet i Moen. Vi har plass til 66 barn og 20 voksne. Barnehagen er inndelt i to etasjer. I første etasje holder de små barna til. Her har vi en avdeling for 1 åringer, Hestehoven, og en avdeling for 2 åringene og de yngste 3 åringene som heter Hvitveisen. Det er 12 barn på hver avdeling. I andre etasje har vi plass til 42 barn over tre år. Hver gruppe har sin egen pedagogiske leder. Barnehagen har en flott beliggenhet med skog i nærområdet og utsikt helt til Norefjell.

Utelekeplassen vår er en stor naturtomt. Der har vi sandkasser, vannrenne, sklie, utsikts- tårn, lekeborg, lekestue, gapahuk, grillhytte m.m. Dessuten gir barnehagens beliggenhet rikelig anledning til varierte opplevelser ettersom vi har både skog, vann, gårdsbruk, bedrifter, skole og Moen kirke i gangbar avstand. Vi har også en fast turplass, Magiskogen, hvor vi har grillhytte og bålplass.

Vår visjon er: "Trulserudenga - magisk og levende barndom!"

Vi ønsker gi ungene magiske og levende øyeblikk i løpet av en barnehagedagen. Dette gjør vi ved å gripe tak i mulighetene rundt fantasi og kreativitet samt barnas egne utrykksformer, interesser og opplevelser. Vi ønsker at vår barnehage skal være et spennende landskap å vandre i. Barna skal få utforske og oppdage, erfare og erkjenne, føle og forstå. Alt dette gjennom nære og varme opplevelser sammen med voksne og andre barn, og i samspill med sine egne sanser.

Lek og barns medvirkning er viktig for oss. Vi tar barn på alvor og lar dem få lov å være med å bestemme over sin egen hverdag. Vi ønsker å fylle barnas ryggsekk med varierte og gode opplevelser, magiske øyeblikk, latter og glede, respekt og toleranse, og tro på seg selv! I tillegg til lek og medvirkning er sosial kompetanse og Natur & Uteliv viktig i barnehagen.

 

 

Det er der den virkelige magien finnes, det er der man kjenner seg levende…..

 Fakta og tall:

 • 3 hovedgrupper hvor barna er organiser i: 
  • Hestehoven: 12 plasser for 1 åringer
  • Hvitveisen: 12 plasser for 2 åringer
  • Blomsterenga: 42 plasser organisert i 3 aldersrene grupper.
   • Rødkløveren - 3-åringer
   • Firkløveren - 4-åringer
   • Blåklokka  - 5 - åringer
 • Totalt 66 heldagsplasser
 • 16 ansatte hver dag ute på avdeling, styrer i 100 % stilling og renholder i 55 %.