Barnehageopptak og søknadsskjema

Samordna skjema og opptak

Søknadsskjema finner dere på Gran kommunes hjemmeside under barnehager. Skjema sendes inn elektronisk til kommunen.

Det er i år et felles skjema med felles frist, enten det gjelder en endring eller en helt ny søker. Fristen er 1. mars. Har dere spørsmål rundt dette, eller trenger hjelp ta kontakt, så kan jeg hjelpe dere.

Dere kan også kontakte servicetorget på Gran Rådhus tlf. 61338400,

Søknadsskjemaet er felles for alle kommunale og private barnehager i kommunen, og vi har samordnet opptak.