Samarbeidsutvalget i barnehagen.

Her er en kort innføring om samarbeidsutvalget og medlemmenes arbeidsoppgaver.

Medlemmene i barnehagens Samarbeidsutvalg velges for et og et år om gangen. Hver avdeling har en representant i Samarbaidsutvalget. Disse fungerer også som foreldrekontakter. Medlemmene velges på første foreldremøte om høsten.

I lov om barnehager §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjelmet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

Medlemmer i utvalget 2020/ 2021:

Hestehoven: Magnus Samuelsen 

Hvitveisen: Kirsti E Grinaker

Rødkløveren: Fredrikke Kjørven

Firkløveren: Gry Annette Silseth

Blåklokka: Morten Johansen

 

 

 

Årshjul Samarbeidsutvalget Trulserudenga bhg

Ansvar og oppgaver i SU