Trulserudenga barnehage - visjon og verdigrunnlag

Dette kapitellet sier noe om hvilken visjon og verdigrunnlag vi bygger vår vikrsomhet på. Verdigrunnlaget presenteres ut i fra hvordan vi jobber med våre verdier i barnegruppa og barna imellom, hvordan vi tenker det inn mot foreldregruppa og hvordan vi jobber i personalet med de samme verdiene.

Dokumentet ble revidert høste 2018 i forhold til ny Rammeplan.

 

 

Trulserudenga barnehage, verdigrunnlag og visjon ny