Priser pr. 01.01.2021

Nye priser fra 01.01.2021

BARNEHAGEPRISER 2020

5 dager – 3230,- kroner (+ 412,- i kostpenger)

4 dager – 2907,-  kroner (+ 340,- i kostpenger)

3 dager – 2581,- kroner (+ 278,- i kostpenger)

2 dager – 1938,- kroner (+ 206,- i kostpenger)

Kjøp av dagplass - 250 kroner pr. dag.

 

Det er 11. måneders betaling i barnehagen. Juli er betalingsfri måned.

Barnehagen har søskenmoderasjon; 30 % på søsken 1 og, 50 % på søsken 2.