Planleggingsdager 2020-2021

Trulserudenga barnehage har 7 kurs- og planleggingsdager i året. Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager i grunnskolen, eller i forbindelse med skoleferier. Her er en oversikt over kurs- og planleggingsdager inneværende barnehageår.

  • 7. oktober 2020
  • 27. november 2020
  • 23. desember 2020
  • 4. januar 2021
  • 3. mars 2021
  • 14. mai 2021
  • 13. august 2021