Viktige verdier i vår hverdag.

Vår visjon og våre verdier skal være barnehagens viktigste rettesnor i vårt daglige arbeide med barna. Visjonen og verdiene skal underbygge våre valg, våre holdninger og våre tanker i alt vi sier, gjør og vektlegger i vårt daglige virke. Første bokstav i våre verdier danner ordet: STOLT

STOLT står for:

S; Smil og humor

T;  Trygghet

O; Omsorg

L; Lekenhet

T; Toleranse og respekt

 

Se hele dokumentet:

Trulserudenga barnehage, verdigrunnlag og visjon ny