Skogen som arena for lek og læring.

Vi har utarbeidet et dokument som forteller hvordan vi tenker skogen som en viktig leke- og læringsarena.