Vi har valgt å organisere gruppene våre i tre grupper.

66 heldagsplasser og 20 ansatte tilbringer hverdagen sammen. Vi har delt barnehagen inn i to etasjer; en for småbarn( nede) og en for store barn( oppe). Gruppene vil variere noe ut i fra søkergruppa, men i hovedsak etterstreber vi en slik fordeling. 1 og 2 åringene går på hver sin avdeling nede, mens 3, 4 og 5 åringene har hele andre etasje. De er delt i tre aldersrene grupper hvor en førskolelærer har ansvar for hver sin gruppe. Rommene er organisert ut fra tema. Vi har bl, a et hjerterom, konstruksjonslek, dramalek, og kreativ lek.

Hestehoven for 1 åringer:

12 ett åringer - 2 pedagoger 2 assistenter

Hovedoppgaven på Hestehovener å gi barna en trygg, god, rolig og tilrettelagt start på det første året av et fem år langt barnehageliv. Vi bruker mye tid på å etablere faste hverdagsrutiner som er utviklende for de minste barnas sosiale kompetanse og som tilfredsstiller deres selvstendighetstrening og mestringsbehov. Omsorg, trygghet og nærhet er det overordnede fokus på denne minste base.

Hvitveisen for 2 åringer:

12 to åringer, 2 pedagoger og 2 assistenter

Hovedoppgaven på Hvitveisen er å sette sammen en utfordrende, givende og opplevelsesrik hverdag. Som påHestehovener faste rutiner viktig, sammen med god kjennskap til de enkelte barna. Omsorgsfull og tilpasset veiledning gjennom den til tider vanskelige utviklingen mot økt selvstendighet og bevisstgjøring er et hovedfokus hos oss.

2 etasje for 3-5 åringene:

42 barn fordelt på 3 grupper ut i fra alder, hvor det tilsammen er 4 pedagoger, 3 fagarbeider/ assistenter og en kjøkkenhjelp.

Hovedoppgaven er å gi barna varierte og lærerike år. Vi bygger videre på de godt etablerte rutinene fraHestehoven og Hvitveisen, samtidig som vi introduserer nye utfordringer, større frihet og mer ansvar bl.a med tanke på skolestart. Økte krav og forventninger med hensyn til de enkelte barnas selvstendighetsnivå, kommunikative og sosiale ferdigheter med trening i konsentrasjon og ansvar er vårt fokus.