Barnehagen vår

Trulserudenga barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Barnehagen holder til på Trulserudfeltet i Moen på Jaren. Vi har plass til 66 barn og 20 voksne. Barnehagen er inndelt i to etasjer. 1 etasje består av to avdelinger hvor ett og toåringene er på hver sin avdeling. 2 etasje har plass til 42 barn over tre år. Hver pedagogisk leder har ansvaret for en fast gruppe barn. Rommene er inndelt i funksjonsrom. Barnehagen har en flott beliggenhet med skog i nærområdet og utsikt helt til Norefjell.

Utelekeplassen vår er en stor naturtomt. Der har vi sandkasser, vannrenne, sklie, utsikts- tårn, lekeborg, lekestue, gapahuk, grillhytte m.m. Dessuten gir barnehagens beliggenhet rikelig anledning til varierte opplevelser ettersom vi har både skog, vann, gårdsbruk, bedrifter, skole og Moen kirke i gangbar avstand. Vi har også en fast turplass, Magiskogen, hvor vi har grillhytte og bålplass.

Vår visjon er
"Trulserudenga - magisk og levende barndom!"

Vi ønsker gi ungene magiske og levende øyeblikk i løpet av en barnehagedagen. Dette gjør vi ved å gripe tak i mulighetene rundt fantasi og kreativitet samt barnas egne utrykksformer, interesser og opplevelser. Vi ønsker at vår barnehage skal være et spennende landskap å vandre i. Barna skal få utforske og oppdage, erfare og erkjenne, føle og forstå. Alt dette gjennom nære og varme opplevelser sammen med voksne og andre barn, og i samspill med sine egne sanser.

Lek og barns medvirkning er viktig for oss. Vi tar barn på alvor og lar dem få lov å være med å bestemme over sin egen hverdag. Vi ønsker å fylle barnas bagasje med varierte og gode opplevelser, magiske øyeblikk, latter og glede, respekt og toleranse, og tro på seg selv! 

Det er der den virkelige magien finnes, det er der man kjenner seg levende…..

 Fakta og tall:

 • 3 hovedgrupper hvor barna er organiser i: 
  • Hestehoven: 12 plasser for 1 åringer
  • Hvitveisen: 12 plasser for 2 åringer
  • Blomsterenga: 42 plasser organisert i 3 aldersrene grupper.
   • Rødkløveren - 3-åringer
   • Firkløveren - 4-åringer
   • Blåklokka  - 5 - åringer
 • Totalt 66 hele plasser
 • 16 ansatte hver dag + kokke oppe og nede, samt renholder.