Samarbeidsutvalget i barnehagen.

Kort innføring om samarbeidsutvalget og medlemmenes arbeidsoppgaver.

I lov om barnehager §4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjelmet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

 Medlemmer i utvalget 2017/2018:

 Ninette Haukum (Hestehoven)

Lars Lindal  (Hvitveisen)

Ragnhild Lien (Rødkløveren)

Karen Anne Hoff (Firkløveren)

Solveig Jahrmann (Blåklokka)

 

Årshjul Samarbeidsutvalget Trulserudenga bhg

Ansvar og oppgaver i SU