Styret i barnehagen 2018/2019

Barnehagen er en privat andelsbarnehage og har eget eierstyret . Det er foreldrene som eier, driver og drifter barnehagen. Alle som begynner i barnehagen må kjøpe en andel.

Eierstyret velges av årsmøte. Representantene sitter for to og to år om gangen.

Nytt styre på plass etter årsmøte i april 2017. Styremedlemmene sitter fra nå og frem ttil mai 2018. Det nye styret består av:

  • Hans Kristian Bjerkeli - leder - tlf: 913 04342 (Firkløver)
  • Sandra Rian - styremedlem - tlf: 47632496 (Firkløver)
  • Anders Larsen - nesteleder - tlf: 91385942 (Rødkløver)
  • Andrea  Sæterhagen Torsvik - sekretær - tlf: 92 09 74 57 (Blåklokka og Rødkløver)
  • Camilla Eggen - styremedlem - tlf: 98 13 37 77 ( Rødkløver og Blåklokka)
  • Sturla Braten - styremedlem - tlf: 90 08 16 67 (Firkløver og Hvitveisen)
  • Hans Skaare - styremedlem - tlf: 95 12 74 22  (Hestehoven og Rødkløveren)

Styret har styremøte ca. 1 gang i måneden. Ta kontakt hvis dere har saker dere ønsker å fremme. 

Styrets arbeidsskjema,pbl

årshjul 2016-2017

 Utdrag fra styremøte 18.02.2019

Informasjon fra styret_