Visjonen vår - en viktig rettesnor i hverdagen.

”Trulserudenga barnehage - magisk og levende barndom " Dette er vår visjon. Vi ønsker å gi barna magiske og levende øyeblikk i løpet av barnehage hverdagen. Dette gjør vi ved å gripe tak i mulighetene rundt fantasi, kreativitet, kunst og kultur. Vi ønsker at vår barnehage skal bli et spennende landskap å vandre i. Barna skal utforske og oppdage, erfare og erkjenne, føle og forstå. Alt dette gjennom nære og varme opplevelser sammen med voksne og andre barn, og i samspill med sine egne sanser.

”…sammen skal vi skape øyeblikk som er viktige for barna her og nå – øyeblikk som tenner stjerner i barnas øyne, øyeblikk til ettertanke, øyeblikk som overrasker, øyeblikk som oppmuntrer, øyeblikk som pirrer nysgjerrigheten hos barn og voksne, øyeblikk av nye erfaringer.”

Sitat fra Kari Pape.

Med ”magisk barndom” mener vi en hverdag fylt med:

 • Spontanitet - vektlegge her-og-nå situasjoner, undring, utforskning og nygjerrighet.Å kunne uttrykke sine opplevelser gjennom et av sine hundre språkKreativitet og utfoldelse
 • Å kunne gi seg hen – bli fanga i øyeblikket.At voksne og barn har et samspill preget av nærhet og oppriktighet.At ”Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger å gjøre er å tenne den.” (Roald Dahl)Øyeblikk som pirrer nysgjerrigheten til liten og stor
 • Gode relasjoner gjennom en anerkjennende væremåte:bli sett og tatt på alvorbli hørt og respektertbli anerkjent for den man er

Med levende barndom mener vi at miljøet i barnehagen skal preges av:

 • Den gode atmosfære: Lys, lukt, musikk, estetikk, foranderlig miljø.
 • Den pulserende barnehage: Aktive, deltagende og undersøkende barn og voksne.
 • Glede og humor blant alle involverte i Trulserudenga Barnehage.
 • Voksne som er 110 % psykisk tilstedet og oppriktig interessert og engasjert. Voksne som lar seg begeistre
 • Barns rett til medvirkning.Lekenhet

Hvilke konsekvenser får vår visjon for voksenrollen i barnehagen? Hvilke krav setter den til voksenrollen?

 • Voksne som ser på barn som likeverdige gjennom en anerkjennende væremåte
 • Tilstedeværelse – både fysisk og psykisk, hele tiden være påkobla og på nett – ikke stå å sove….Vi må ha riktig fokus – barnefokuset
 • Å være oppriktig interessert. Vi må se barna – tone oss inn på hvert enkelt barn og dets behov.
 • Vi må lese situasjoner – se det som oppstår og ta tak i det..
 • Vi må tilrettelegge for magiske opplevelser – man må ta seg tid… og ro
 • Hengi seg til øyeblikket – glemme tid og sted – bare være sammen med.
 • Stresse mindre – og vektlegge tid og ro
 • At vi voksne ser, hører og forstår – og er imøtekommende
 • God hørestyrke
 • Gjøre det vi brenner for i hverdagen, være entusiastiske – da klarer vi å ”fange” dem
 • Ydmykhet fra de voksnes side
 • Voksne må trives på jobb og få lov til å gjøre det de kan og er gode til
 • Åpenhet – god kommunikasjon
 • Fokusere på barna – være på gulvet sammen med barna – leke sammen med - oppleve sammen med – undre seg sammen med.
 • Nysgjerrige – undrende – glødende – ivrige og engasjert voksen
 • Spontanitet. Være med på litt ”hyss” sammen med unga og gi av seg selv – tørre å slippe seg løs
 • Gi god lek næring – prioritere og respektere barns lek
 • Være seg selv – den barna kjenner og er trygg på
 • Formidle til barna -” jeg er her for deg”
 • Ikke finne på unnskyldninger - men se mulighetene – tørre
 • Vi må organisere hverdagen på en god måte. Ha overblikk over hverdagenstruktur og rammer.
 • Observere