Pedagogisk forankring, kap.3

Dette kapitelet handler om at læringen som skjer i barnehagen må være i barnets tempo. De modnes ulikt og har ulike behov. Det er viktig å tenke igjennom at vi ikke skal fylle barna med kunnskap, men at vi følger barnets trang og nysgjerrighet og at læringen skjer i barnets tempo.

Ut i fra dette har vi valgt å lage progresjonstrapper i barnehagen til de ulike fagområdene som er viktige for oss. Disse fagområdene er:

  • Tekst, språk og kommunikasjon
  • Antall, rom og form
  • Natur, miljø og teknikk

 

Overskrifter i dette kapitelet er:

  • Barn skal følges - ikke fylles; Fagområder og progresjonstrapper i Trulserudenga

 

Pedagogisk forankring, Kapitel 3

Antall,rom og form i Trulserudenga barnehage