Pedagogisk forankring, kapitel 2

Kapitel 2 i vår pedagogiske forankring handler om omsorg, lek og læring. Hva vi som barnehagen legger i disse tre viktige ordene har mye å si for vår pedagogiske praksis og hverdagen.

Overskrifter i kapitelet er:

  • Omsorg i Trulserudenga
  • Lek og lekenhet
  • Barnehagen som en arena hvor sosial kompetanse utvikles.
  • Barnehagen som en språklig arena
  • Barnehagen som læringsmiljø 

Pedagogisk forankring, kap.2 2015

prosessplan lek 2015-2017,felles

prosessplan kompetanseplan sosialt inkluderende miljø, endelig

Handlingsplan mobbing i bhg