Kosthold og ernæring

I Trulserudenga har vi fokus på ”det gode måltidet”. Kosthold og ernæring er et viktig satsningsfelt for oss. Vi ønsker å gi barna gode sunne kostvaner, samtidig som vi ønsker inspirere til interesse for mat og kosthold.

Vi har egen kokk i hver etasje som sørger for varm lunsj 4 dager i uka. Den siste dagen har vi "rester" og brødskiver. Menyen vår er utarbeidet av en kokke og det er et rikt, sunt og variert kosthold med mye kjøtt og fisk på menyen.

I år åpner vi vår egen Bistro for 3 – 5 åringene i barnehagen. Den vil være åpen fra kl. 10.45-12.45 hver dag. Kokka har ansvaret for å dekke på en egen buffé i Bistroen. Her kan barna selv forsyne seg når de er sultne. Det vil alltid være en førskolelærer og en assistent tilstedet som veileder barna, og passer på at alle barna er innom Bistroen.

Hvorfor har vi valgt Bistro?

 • Måltidet vil bli frivillig på en ny måte enn det tradisjonelle måltidet. Vi ønsker bort fra ” nå må alle spise” , og ”alle må sitte til alle er ferdig” og over til at barna selv skal bli mer bevisst sin egen sult og kjenner etter i magen at de er sultne og når de er mette.Når de er ferdig med å spise går de fra.
 • Når barna selv kan bestemme når de vil spise vil dette skape mer ro og trivsel rundt måltidet.
 • Ved at barna spiser når de selv er sultne slipper vi å bryte av unødig i lek og aktivitet og dette vil øke barnas motivasjon i forhold til måltidet og vi har et positivt utgangspunkt.

 

Bistroen vil være base for frokosten også for barna mellom 3-5 år. Frokost serveres fra klokka 06.45-8.30. Alle må ha med egen frokost, men barnehagen vil i tillegg sørge for litt oppskjært frukt og grønt. Alle 1- og 2 åringene spiser alle sine måltider på sin base, men menyen vil være lik de stores.

”Det gode måltidet” er en viktig pedagogisk arena for oss hvor målet er å skape matglede. Vi ønsker at barna skal utvikle et sunt forhold til mat og spising, og at de skal lære seg selv og egen kropp å kjenne. Med bakgrunn i dette skal måltidet være lystbetont og ingen vil bli tvunget til å spise noe de ikke liker eller spise opp skorper før neste brødskive. Vi vil oppmuntre til å prøve nye smaker.

”Det gode måltidet” samler oss rundt et bord hvor tid og ro er viktig sammen med fellesskap. Her skal vi legge til rette for den gode samtalen hvor alle barna blir sett og hørt og hvor vi lytter og undrer oss sammen, både liten og stor. Vi kan samtale om pågående prosjekt, fange opp nye prosjekt eller inspirere til nye. Vi venter på tur og tar hensyn til hverandre, vi hjelper og vi sender. Her jobbes det med språk og begrep sammen med antall og form. Barna opplever mestring ved å klare selv og de øver selvstendighet. Vi veileder i forhold til å takke for maten, sitte rolig ved bordet og ikke snakke med mat i munnen. Alle barna vil også ha ansvar for å rydde bort etter seg. Dette vil være målene våre for måltidet.

Verdier som skal danne utgangspunkt for " det gode måltidet" er:

 • S : smil, glede og humor. Smil og glede, glade barn og voksne.
 • : toleranse og respekt for den enkelte. Dette handler om å respektere det enkelte barnet og dets ønsker og behov. Vi skal ha respekt for at vi er forskjellig og liker forskjellig.
 • O : omsorg for den enkelte. Se den enkelte, støtte og veilede og bekrefte
 • : lekenhet. Humor og glede skal være en naturlig del av felleskapet rundt bordet
 • T: trygghet. Det skal være trygt og godt å være barn rundt bordet. En trygghet for å kunne si det vi mener og ønsker

For at vi i Trulserudenga skal nå de mål og verdier vi har satt i forhold til      ” det gode måltidet” må voksne:

 • Være tilstedet i matsituasjonen - ha felles fokus med barna.
 • Formidle en lyst til å sitte sammen med akkurat deg
 • Snakke med barn ikke voksne
 • Sitte stille på stolen sin – ikke virre rundt
 • Være engasjert i det som skjer rundt måltidet og i samtalen med barna
 • Være tålmodig og ha god tid ved maten.
 • Være veiledere og rollemodeller for barna.
 • Legge til rette for en rolig atmosfære og for at barna har mulighet til å klare selv og få viktig selvstendighetstrening under måltidet. Den voksne må ha aksept og toleranse for litt søl og klin når barna prøver selv.
 • Legge til rette for en sosialt god stund
 • Legge til rette for den gode samtalen
 • Spise sammen med barna å gå foran som gode forbilder
 • Oppfordre til å prøve ny mat

 PROSESSORIENTERT ARBEID MED måltidet