Rommene våre

Rommet som den 3 pedagog.

Vi omorganiserte barnehagen januar 2013. Bakgrunnen for dette var et ønske om å " spisse" rommene mere inn mot de ulike brukerne våre. Vi ønsker legge tilrette for et miljø som tar hensyn til barnas behov og utvikling.

Vi har nå organisert oss i tre hoveddeler, Hestehoven, HVitveisen og Blomsterenga 

På hestehoven og Hvitveisen holder de minste barna til. Hestehoven er for 1 åringene og HVitveisen er for 2 åringene og de minste 3 åringene. Begge grupper av 4 voksne hvorav 2 er barnehagelærere.

På Blomsterenga holder de store barna til (3-6 år). De er organisert i 3 aldersrene grupper, Rødkløveren, Firkløveren og Blåklokka, med hver sin førskolelærer. Rommene er organisert som funksjonsrom eller temarom. Alle barna har tilgang til alle rommene, og de velger i stor grad hvor de vil være selv.

Temarom i andre etasje:

  • Hjerterommet
  • Bygg - og konstruksjonlek
  • Kjøkkenrommet
  • Bistro
  • Dramalek med fokus på late som leken.
  • Språklek
  • Formingslek
  • Forskningslek