Uteplassen i Gran Tre skogen

Vi får ny uteplass fra høsten 2015. Plassen er i Gran Tre skogen, rett bak Gran Tre. Her skal vi få egen grillhytte og bålplass. Nye oppdatering kommer.