Pedagogisk forankring, kap.4 og 5.

Kapitel 4. handler om hvordan barnehagen jobber med planlegging, dokumentasjon og vurdering i hverdagen. Kapitel 5. i vår forankring presenterer ulike samarbeidspartnere barnehagen har.

Overskrifter i kapitel 4 er:

  • prosjekt og tema arbeid
  • dokumentasjon og refleksjon

Pedagogisk forankring,Kapitel 4

 

Overskrifter i kapitel 5 er:

  • Foreldre
  • Overgang barnehage - skole
  • Andre samarbeidspartnere

 Pedagogisk forankring,Kapitel 5

prosessplan overgang barnehage skole