Pedagogisk Forankring, kapitel 1

Dette kapitelet handler om barnehagens grunntanker og hvordan de påvirker oss i vårt daglige arbeid. Til slutt i kapitelet er det en oversikt over målsettingen til barnehagene i årene 2015-2020.

Viktige overskrifter er:

  • Reggio Emilia
  • Vårt syn på barn og barndom
  • Danning gjennom omsorg, lek og læring
  • Barns medvirkning
  • Målsetting

Grunntanker, ped.forankring 2015