Overordna rammer

Trulserudenga barnehage er, som alle andre godkjente barnehager, underlagt " Lov om barnehager" sammen med " Rammeplan for barnehager". I tillegg til disse dokumentene styres driften av vedtektene for Trulserudenga barnehage (samvirkeforetakets og barnehagens)