Forord, praksisfortelling og innhold i pedagogisk forankring 2015-2020

Her finner du forord og innholdsfortegnelse til ny revidert utgave av vår pedagogiske forankring. Barnehagens pedagogiske forankring handler om hvilke grunntanker og verdier vi bygger vår virksomhet på. Planen er ment for en 5- års periode, men blir revidert underveis. Den er sist revidert våren 2015. Pedagogisk forankring er de ansattes arbeidsverktøy.