Nye barnehagepriser fra 1. januar 2021

Statsbudsjett er nå vedtatt og nye barnehagepriser fra 1. januar godkjent.

Opphold pr. måned pris Kostpenger
5 dager 3230,- 412,-
4 dager 2907,- 340,-
3 dager 2581,- 278,-
2 dager 1938,- 206,-
Kjøp av dagplass 250,-  

30 % søskenmoderasjon 2. barn

50 % søskenmoderasjon 3. barn