JA til likebehandling av barna våre.

" Urettferdig, ville unga sagt" - og det er akkurat det det er!

Økonomi har vært et tema i barnehagene lenge, og fokuset på likebehandling av alle landets barnehagebarn, uavhenigg av kommunal eller ikke - kommunal barnehage har har fulgt oss over år. Det skulle bare mangle. Er det noen barn som er mere verdt enn andre?

I 2009 vedtok Stortinget at fra 2011 skulle ikke- kommunale barnehager likebehandles som de kommunale. Et rammefinansiert system skulle sørge for at alle barnehager skulle behandles likt. Likeverdig behandling ble definert som at ikke - kommunale barnehager får 100 % av det tilsvarende kommunale barnehager i den aktuelle kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd (per heltidsplass). Fra 2015 ble det bestemt at beregningene skulle foretas 2 år tilbake i tid basert på kommunens regnskap. Det betydde i realiteten at det kommunen brukte på sine barnehager 2 år tilbake i tid, skulle legges til grunn for dagens tilskuddssats.

Nå har vi endt med at flere kommuner i landet, også vår egen, drifter sine egne barnehager så kostnadseffektivt at de tilskuddene vi mottar ikke er nok til å dekke de faktiske utgiftene vi har i dag. I år budsjetterer vi med rett i overkant av 700 000,- i minus.  I en oversikt over tilskuddsatser 2020 utarbeidet av PBL ligger vår egen kommune på 242 plass av totalt 255 kommuner. Til sammenligning ligger Jevnaker på 109 plass og Lunner på 156 plass (dette er før nye tilskuddsorninger ble vedtatt i Lunner mars 2020).

Foreldrebetalingen utgjør ikke nok. For hver tier vi mottar, dekker foreldrebetalingen to kroner, de resterende åtte kronene utgjør tilskuddene fra kommunen.

Videre vedtar Stortinget i 2018 ny pedagognorm, og i 2019 en bemanningsnorm som er underfinansiert. Dette fordi mange kommuner i 2016 og 2017 ikke oppfylte disse normene og tilskuddstallene for 2018 og 2019 bygger på 2 år gamle tall.   

Nå har vi sett frem til 2021 fordi normene omsider ville finansieres og vi forhåpentligvis ville komme oss opp på pluss igjen. Nå er vi på tampen av 2020 og Stortinget vedtar på nytt endringer som rammer oss ikke- kommunale. Kapitaltilskudd som private barnehager mottar skal kompensere for renter og avskrivninger og gis til private barnehager etter en nasjonal sats. Reduksjonen er på gjennomsnitt 16 %. I samme åndedrag bestemmer også myndighetene at pensjonstilskuddet skal reduseres til 11 % istedet for 13 % som er dagens sats. Nok en gang blir det gitt muligheter til kommunene til å redusere tilskuddene våre og likebehandlingen har aldr blitt en realitet.  Barna i barnehagenorge forskjellsbehandles videre.

Nå må vi stå opp for oss selv og barna, JA til likebehandling av barn i alle landets barnehager.

Her er et par videoer fra PBL. Håper dere alle tar dere tid til å se på disse.

 

https://www.pbl.no/aktuelt/politikk/se-ny-film-fra-pbl-om-forskjellsbehandling-av-barn-og-barnehager/

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3rqa0zk0m4&feature=youtu.be