Medisinering og rutiner.

I barnehagen har vi egne rutiner i forhold til medisinering av barn. Vi har også utarbeidet retningslinjer i forhold til barns helse og sykdom.


Barnehagen følger rutiner som ligger i PBL sitt HMS system. Under har vi lagt ut link til barnehagens rutiner i forhold til sykdomsrutiner vi har.

Informasjon om barnehagens sykerutiner,barn

img-927095803-0001

Dere finner også link til ulike skjema som vi ber dere fylle inn hvis det er behov for medisinering av barn i løpet av barnehagedagen. Ta med ferdig utfylt skjema til barnehagen. Lever til en ansatt på avdeling og få underskrift fra en ansatt.

Avtale om legemiddelhåndtering

Legemiddeloversikt (1) 

Mottak av legemidler

Signaturskjema for ulevering av legemidler