Planleggingsdager 2018/2019

Planleggingsdager for barnehageåret 2018/2019 ble vedtatt på styremøte i mai 2018.

Her er en oversikt over dagene:

  • 15. august - "Inkluderende miljø og krenkelser"
  • 3. oktober 2018
  • 21. desember 2018
  • 2. januar 2019
  • 27. februar 2019
  • 31. mai 2019
  • 14. august 2019

 

Oversikt over innholdet på de enkelte dagene vil bli hengt opp til oppslag i forkant av den dagen.