Rommene våre

Rommet som den 3 pedagog.

Vi omorganiserte barnehagen januar 2013. Bakgrunnen for dette var et ønske om å " spisse" rommene mere inn mot de ulike brukerne våre. Vi ønsker legge tilrette for et miljø som tar hensyn til barnas behov og utvikling.

Vi har nå organisert oss i to fløyer; Nede og Oppe. 

Nede holder de minste barna til. De er organisert i to aldersrene grupper med hver sine førskolelærere.  

Oppe holder de store barna til (3-6 år). De er organisert i 3 aldersrene grupper med hver sin førskolelærer. Rommene i andre etasje er organisert som funksjonsrom eller temarom. Alle barna har tilgang til alle rommene, og de velger i stor grad hvor de vil være selv.

Temarom i andre etasje:

  • Hjerterommet
  • Bygg - og konstruksjonlek
  • Kjøkkenrommet
  • Bistro
  • Dramalek med musikkkrok - leken i fokus
  • Språklek
  • Formingslek
  • Forskningslek
  • Vannlek
  • Utelek