Nye priser fra 1. januar 2019

Da er statsbudsjettet vel i havn, og som en følge av det kommer det nye barnehagepriser fra 1. januar 2019.

Nye priser:

5 dager 2990,-   + 412,- i matpenger

4 dager 2619,-  + 340,- i matpenger

3 dager 2410,-    + 278,- i matpenger

2 dager 1825,-    + 206,- i matpenger