Barnehageopptak til private og kommunale barnehager.

Søknadsskjema til barnehageopptak 2019 er klart.

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars. Nytt i år er at søknaden kun er elektronisk og dere må bruke ID brikke. Dere finner skjema på Gran kommune sine hjemmesider. Gå inn på barnehage og klikk deg videre på skjema og vedtekter. Der ligger søknadsskjema. Bare ta kontakt skulle det være noe.

Barnehageopptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endringer i nåværende barnehagetilbud. Vi gjør oppmerksom på at dersom du har søkt barnehageplass tidligere, men ennå ikke fått plass, må du søke på nytt.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Svarbrev vil bli sendt ut rett etter påske.