Handlingsplan mot mobbing i barnehagen.

Vi har tidligere år hatt fokus på mobbing i barnehagen. I år har vi også meldt barnehagen på et studie som heter " Inkluderende miljø og krenkelser" via Høyskolen Innlandet. Dette er et nettstudiet som alle ansatte deltar på og går over 1,5 år.

Vi har akurat startet opp og jobber nå med teori i forhold til inkludering og krenkelser.  Dette er også et studie hvor samarbeid med foreldre er en viktig ingrediens. Dette var derfor tema på foreldremøte nå i høst. Hvordan inkluderer vi? Hva betyr det? HVordan jobber vi sammen mot et inkluderende verdisyn? Hva er en krenkelse? Hvordan jobber vi sammen om dette?

Dette var noen av de tingene vi jobbet med på foreldremøte nå i høst. Det ble snakk om at barnehagen alt hadde en handlingsplan i forhold til mobbing. Her er linken til planen.

Handlingsplan mobbing i bhg

 

Det kan hende planen vil endre seg etterhvert som vi nå får ny kunnskap i forhold til tema, men foreløpig er det denne som gjelder.