Prosjekt Barns psykiske helse.

I fjor jobbet vi med tema " Barn og seksualitet" innenfor vårt 4- årige prosjekt "Barns psykiske helse".

Vi hadde flere problemstillinger vi jobbet med i forhold til dette tema.

  1. Hvordan kan vi voksne i barnehagen forstå og møte barns seksuelle utrykk?
  2. Hva er normalt - unormalt, og hva er innenfor boksen vi tenker er normalt her hos oss? HVa skal være vår praksis?
  3. Hvordan kan vi ruste unger til å bli tryggere i seg selv, på sin kropp og sine grenser slik at de lettere kan sette grenser eller si ifra?
  4. Hvilke rutiner har vi hvis et barn sier ifra eller vi får mistanke om at noe er galt?

 

Målet vårt med denne jobbingen er å styrke barna begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og sanser. Vi valgt å kalle planen " Barn og Kropp". Jeg legger ved både selve planen samt våre rutiner for hva vi gjør hvis vi er bekymret for et barn.

 Barn og kropp,tiltaksplan

RUTINER NÅR BARN BEKYMRER

RUTINER NÅR BARN BEKYMRER 1